מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

מדיניות הפרטיות להלן חלה על השימוש באתר האינטרנט www.getbooks.co.il במערכת ו/או

ובאפליקציה של החברה (האתר, המערכת והאפליקציה יכונו להלן ביחד :”;האתר”;). בגלישה ו/או

בשימוש באתר הנך (להלן: "המשתמש") מביע הסכמתך למדיניות זו.

במסגרת השימוש באתר, מפעילת האתר ("החברה") עשויה לאסוף סוגי מידע שונים, כגון כתובת IP

, מאפייני המכשיר ממנו הנך גולש – סוג הדפדפן, סוג מערכת ההפעלה, השפה בה נעשה שימוש

במכשירך וכיו"ב. בנוסף, החברה עשויה לאסוף מידע לגבי אופן השימוש שהנך עשה באתר – מנין

הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית בו, העמודים בהם צפית בתוך האתר, וכיו"ב, כמו גם מידע נוסף

בקשר לשירותים אותם קיבלת מהחברה.

 

החברה אוספת את המידע, שומרת ומעבדת אותו למספר מטרות, כדלקמן:

1. אספקת שירותי החברה בהתאם להסכמים בהם התקשרת עם החברה.

2. בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו, איתור ומניעת פעילות העלולה לסכן את האתר

והגנה על פרטיותך.

3. שיפור השימוש באתר ובשירותי החברה, לרבות חווית המשתמש ו/או התאמת השירותים

להעדפות שבחרת.

4. פעולות שיווק ופרסום באתר וברחבי הרשת המותאמים להעדפותיך, לרבות באמצעות פרסום

באתרים ופלטפורמות של צדדים שלישיים.

5. קיום דרישה חוקית בארץ או מחוצה לה החלה על החברה.

במסגרת הרישום לאתר, החברה עשויה לאסוף, בנוסף לאמור לעיל, מידע אישי לגביך לטובת מתן

השירות, לרבות שם, כתובת דוא"ל ופרטים מזהים אחרים. הפרטים האישיים יישמרו בהתאם לחוק

הגנת הפרטיות וייעשה בהם שימוש רק בכפוף להוראות הדין.

החברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר, והסליקה מתבצעת

באמצעות ספק שירותי סליקת כרטיסי אשראי חיצוני.

שימוש במידע, פרסומות וקישורים

החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי על מנת לזהות את המשתמש, להעניק למשתמש את

השירותים המוצעים על ידי החברה, לצרכי אבטחה ועל פי כל דין.

החברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לאיסוף וניתוח מידע אנונימי סטטיסטי, ולשתף עם

צדדים שלישיים מידע כזה בהתאם לשיקול דעתה של החברה, לטובת המטרות המפורטות לעיל.

המידע הנאסף עשוי להישמר במאגרי מידע של החברה ו/או של צדדים שלישיים הנותנים לה

שירותים, המצויים בישראל ו/או במדינות אחרות.

פרסומות ו/או קישורים לאתרים של צדדים שלישיים אינם באחריות החברה ולחיצה עליהם עשויה

להעביר את המשתמש לאתרים חיצוניים עם מדיניות פרטיות שונה.

Cookies – האתר עושה שימוש ב-cookies, tags, שהם קבצים הנשלחים למכשיר ממנו הנך גולש

לאתר ומאחסנים עליו קובצי מידע שונים באופן אוטומטי, לצורך:

1. זיהוי מכשירך ולימוד השימוש שהנך עושה באתר

2. לאפשר ממשק ידידותי בשימוש באתר

3. לצורך יתר המטרות המפורטות במדיניות זו

במסגרת השימוש ב- cookies החברה לא תאסוף פרטים מזהים כגון שם, מספר טלפון, כתובת דואר

אלקטרוני וכו'. ייתכן כי החברה תעשה שימוש בכלים של חברות אינטרנט כגון Google ו- Facebook

לניתוח מידע אנונימי ופרסום מותאם. חברות אלו עשויות לעשות שימוש בcookies משלהן.

באפשרותך לשנות את העדפות ה- cookies שלך. תוכל לחסום או להגביל cookies  בדפדפן בו הנך

עושה שימוש באמצעות שינוי ההגדרות של הדפדפן המותקן במכשירך. חסימה כאמור יכולה להיות

מלאה או חלקית, בהתאם לסוג הדפדפן. נא שים לב, כי חסימה או הגבלה של cookies עשויה למנוע

ממך את הגישה או השימוש באתר או בחלקים שונים שלו, או לפגוע בחוויית הגלישה.

דברי פרסום

החברה רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון

מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). הנך רשאי לבטל הסכמתך זו בכל עת באמצעות מנגנון

הסר שיצורף לדברי פרסומת שישלחו אליך.

אבטחה

החברה נוקטת באמצעים מסחריים המקובלים לאבטחת שרתי החברה והמידע המאוחסן בחברה

מפני גישה בלתי מורשת מצד צדדים שלישיים. עם זאת, המשתמש מסכים כי אין מערכת המוגנת

לחלוטין מפני פריצות.

כללי

במדיניות זו פניה בלשון זכר או נקבה יש לראותה כפניה לשני המינים גם יחד.

החברה עשויה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות המעודכנת שתופיעה

באתר תחייב את הצדדים.