0
0 הצבעות
0

מאחורי המספרים: דמוגרפיה פוליטית בישראל

און וינקלר

 44.00

תקציר

באמצעות המרכיב הדמוגרפי, מנסה ספר זה לשפוך אור על הגורמים המרכזיים להפיכתה של ישראל מ”מדינת כל אזרחיה” ל”מדינת כל שבטיה”.החברה הישראלית שהחלה דרכה כחברה בעלת שוֺנותּ גדולה – ותיקים ועולים, אשכנזים וספרדים,
יהודים וערבים – הצליחה להתכנס בתוך דור אחד בלבד, במחצית שנות ה־ 70 של המאה ה־ 20 , למבנה כלכלי ־ חברתי אחיד יחסית עם פערים כלכליים מהנמוכים ביותר בקרב
המדינות המתועשות בעולם. ואולם, עשור אחד בלבד לאחר מכן, החלה החברה הישראלית שוב להתפצל ל”שבטים”, הפעם לא בהתאם לדת )יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים(,
אלא בעיקר בהתאם למידת הדתיות )חרדים, דתיים־ לאומיים, מסורתיים,
חילוניים(.
מדוע קיטוב זה הולך ומתגבר ככל שחולף הזמן גם בהיעדר הגירה גדולה שבאופן טבעי משנה את פני החברה? האם השוֺנותּ העצומה בדפוסי פריון הילודה בין המגזרים השונים בחברה הישראלית היא הגורם או התוצאה של תהליך זה? בשאלות אלה ואחרות עוסק פרופ’ און וינקלר בספרו מאחורי המספרים.

פרופ’ און וינקלר
חבר סגל בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם באוניברסיטת חיפה מאז 1994תחומי מחקריו העיקריים הם ההיסטוריה הדמוגרפית והכלכלית של המזרח התיכון
המודרני. בין פרסומיו:
Arab Political Demography
שיצא בשלוש מהדורות
Sussex Academic Press(
2017 , 2009 , 2005 (; אסופת
המאמרים הגל השלישי:
מחאה ומהפכה במזרח
התיכון בעריכה משותפת עם
פרופ’ אלי פודה )כרמל 2017 (;
אסופת המאמרים בין יציבות
למהפכה: עשור לאביב
הערבי בעריכה משותפת עם
פרופ’ אלי פודה )כרמל 2021 (.

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.