היזטוריה של עם ישראל (1)

זמין ב-Kindle

במקום שהגשר עמד בו

חנה פוטשניק