ורשה (2)

זמין ב-Kindle

עיר בלי שם

צ'סלב מילוש

במקום שהגשר עמד בו

חנה פוטשניק