יהדות אירופה (16)

זמין ב-Kindle

אספן החלומות

גלילה רון-פדר-עמית

חמישה משלוש מאות ושישים

חיים גן טוב


משקפי הזהב

ג'ורג'ו בסני

SEMPER IDEM [תמיד אותו דבר]

ג'ורג'ה לבוביץ'

אמן הבריחה

ג'ונתן פרידלנד

היהודי התשיעי

יוסי ברגר

באור ובסתר

גלילה רון-פדר-עמית

העברית ולשונות אירופה

אילן אלדר

השמיים שבתוכי

אתי הילסום


המדינה הדו־ערכית

ארנסט פרנקל

בפרוח רשעים כמו עשב

אליעזר פלמור

החוטאים בכתיבה

איריס פרוש

הדלקת נרות

אירית ר' קופר

הדיסוננסים היקרים שלי: סיפורי קייב

אלכס גורדון