ספרות יפנית (9)

זמין ב-Kindle

בית היפהפיות הנמות

יאסונרי קוובטה

תא הטלפון בקצה העולם

לאורה אימאי מסינה

פסול מלהיות אדם

אוסמו דזאי

וידויה של מסכה

יוקיו מישימה

ספר התה

קקוזו אוקקורה

צקורו טזאקי חסר הצבע ושנות העלייה לרגל שלו

הרוקי מורקמי

הרג קומנדטורה

הרוקי מורקמי

הבוקר בא תמיד

שיבטה טויו

המתקפה על המאפייה (רומן גרפי)

הרוקי מורקמי