ספרות ערבית (2)

זמין ב-Kindle

למלחמה יש אף גדול

שיח'ה חליווה

הנערה מהגן

פראנז פורוטאן