פולין (3)

זמין ב-Kindle

כל הכתבים: מחזות, תסריטים וסיפורים מן העיזבון כרך ב'

איסאק באבל

יוסל הנער ממז'יבוז'

יוסף בן חיים

במקום שהגשר עמד בו

חנה פוטשניק