שפה ובלשנות (9)

זמין ב-Kindle

העברית ולשונות אירופה

אילן אלדר

המילון של המילים האבודות

פיפ ויליאמס

מהסתר לגילוי

אליעזר מלכיאל

תולדות הלשון העברית כרך א: משנת 1000 לפנה"ס עד שנת 1500

אילן אלדר

הסודות שהקרח שומר

אריקה פרנזיק

על שפת הלשון

יאיר עדיאל-כורם

מדרש איציק

איציק מאנגר

בירושלים היו אומרים

רחל דביר

מדברים בשפת התנ"ך

רוביק רוזנטל