0
0 הצבעות
0

אלה החיים

רפי ועקנין

 38.00

תקציר

סיפור האגדה אינו רק העתק של החיים הממשיים, אלא הוא גם התגלות של האמת העל-זמנית, כלומר, סיפור האגדה הוא סיפור אמיתי לא משום שהתרחש באמת, אלא משום שהתובנות העולות ממנו הן אמת אלה החיים .פרקי הספר עוסקים במרחבי ההתמודדות של בני האדֿם, מתוך קריאה חינוכית-פסיכולוגית של מדרשי אגדה מסקרנים ולא מוכרים, מתפתח דיון עמוק על החיים ועל המוות.
כל נושא תאורטי מתחום הפסיכולוגיה או הפילוסופיה של החינוך מוצג על ידי סיפור רלוונטי. הסיפור והדיון בו מוסיפים ממד של חיות, קונקרטיות ומשמעות אישית להבנתם של המושגים המופשטים. תפיסה זו מתבססת על ההנחה שסיפור האגדה הוא מסה פילוסופית הבנויה בצורה סיפורית; הוא אומר את דברו – ערכים, השקפות, אמונות ודעות – לא בהצגת תיאוריה מופשטת, אלא באמצעות עלילה סיפורית המעוררת את הזדהותו של הקורא.

כידוע, אין דרכם של חכמינו זכרם לברכה להידרש להרצאת דברים פילוסופית המנותקת מן החיים. הם מספרים סיפורים, ובאמצעותם הם מנהלים דיון בכל נושא שעל סדר היום האנושי. אין נושא פנוי מהם, שום תופעה אנושית לא נסתרה מעיניהם. כביכול, הם מספרים על דמויות ומאורעות של זמנם, אבל אלו הם גם דמויות ומאורעות בני זמנו של הקורא, בכל עת ובכל מקום. הקורא מזדהה עם המאורעות ועם הנפשות שבסיפור, וקורא אותו מתוך עולמו האישי כאילו היה זה סיפור חייו…

קריאתו של ועקנין היא קריאה פסיכולוגית וחינוכית עשירה, השימוש שהוא עושה בשפה הפסיכולוגית מביא אותו לתובנות עמוקות אודות משמעותם של סיפורי אגדה ומדרש, והופך אותן לאמצעי ליצירה רוחנית ולכלי חינוכי אפקטיבי.

פרופ’ דניאל בויארין, אוניברסיטת ברקלי, קליפורניה

בעשרים ושניים פרקי הספר בוחן המחבר… בעין חדה ובאהבה בלתי מסותרת את סיפוריהם של חכמינו ואת מדרשותיהם, והכול כדי לחצוב מתוכם את תפיסות עולמם ומגמותיהם וכדי לחשוף בפני הקורא את יופיים הספרותי וערכם החינוכי.

פרופ’ אביגדור שנאן, האוניברסיטה העברית, ירושלים

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.