0
0 הצבעות
0

היצר הלב והאדם

אלי שיינפלד

 35.00

תקציר

שאלת ערכם של היצרים והבנת תפקידם מעסיקה רבות את בני האדם. שימוש נכון ביצרים יכול להביא לחיי בניין ויצירה ושימוש מוטעה עלול להביא חלילה הרס וחורבן. ומי מאיתנו לא היה רוצה להשתמש
ביצריו בדרך הראויה? בתוך מערכת היצרים, יצר המין – יצר העריות בלשון חז”ל – תופס מקום מרכזי וחשוב. התהיות והשאלות סביב נושא היצר רבות ומטרידות, ולפעמים הלבטים והשאלות מביאים לידי בלבול ומבוכה. הדברים נכונים לכל בני האדם ונכונים הם שבעתיים באשר לבני הנוער בתהליך גיבוש זהותם בשלבי ההתבגרות השונים. מתוך הבנת חשיבות העיסוק בנושא נכתב ספר זה, המתמקד בהבנת כוחו וחשיבותו של יצר העריות כפי שעולה ממקורות רבים ומגוונים – מקורות חז”ל קדומים, ספרי ראשונים ואחרונים, ודבריהם של רבנים והוגי דעות בני זמננו.
הספר אינו ספר מוסר. אין מגמתו להוכיח את התועים בדרך אלא להראות כיצד התורה מלמדת לממש את יקרת ערכו של יצר המין ואת כוח החיים העצום שבו. גישה לא נכונה לענייני היצר גורמת לפספוס הכוח הגלום ביצר, ומטרת התורה להדריך את האדם שלא
יאמץ טעות זו. הספר נכתב בשפה פשוטה, וכתיבתו צומחת מתוך מוכנות לגעת בסוגיות עדינות בפתיחות גדולה יותר מאשר בעבר.
אלי שיינפלד. ר”מ בישיבה התיכונית במעלה אדומים, בוגר ישיבת ההסדר בחיספין וכולל ההלכה ‘ברכת משה’ במעלה אדומים.
הרב יעקב אריאל, הרב הראשי לרמת גן:
“יפה עשית בקובץ זה שבו אתה נותן בידי הצעירים מחשבות, רעיונות ועצות שיסייעו בידיהם להתגבר על האוירה הקשה השוררת היום ברחוב…”
הרב אלישע אבינר, ראש הכולל בישיבת ההסדר במעלה אדומים: “הספר מאיר את הסוגיה באורה של תורה, מחזק ומרגיע, מנחם ומעודד, מסיר חששות ופחדי שווא, מסלק השקפות משובשות ומציב אלטרנטיבה של קודש. ראוי לכל מחנך של בני נוער לעיין בספר ולקבל ממנו השראה רוחנית/חינוכית כיצד לגשת אל סוגיה סבוכה זו… “

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.