0
0 הצבעות
0

זיכרון חפצים וייצוגים

עדנה לומסקי פדר

נעמה שפי

 60.00

תקציר

האסופה זיכרון, חפצים וייצוגים מציעה נקודת מבט חדשה הבוחנת את הממשק שבין זיכרון לייצוגיו החומריים והחזותיים בהקשר המקומי. המחקר העדכני בנושא נשען על ספרות עשירה החוקרת תהליכים של עיצוב זיכרון מנקודת מבט תרבותית, על תיאוריות העוסקות בתרבות חזותית מתוך דגש ביקורתי ועל ספרות אנתרופולוגית החוקרת תרבות חומרית כחלק ממה שמכונה ‘המפנה המטריאלי’. העבודות באסופה מעוגנות בעולמות התוכן הללו ובאמצעותם הן מנתחות אתרי זיכרון מגוונים (זיכרון המגולם בגוף לצד זכרונות המיוצגים בעיתונות, בספרות ילדים, באמנות פלסטית, במפות ובבולים); חוקרות סובייקטים זוכרים מקבוצות חברתיות שונות (ובכללן נשים דתיות, פליטות מאריתריאה, מהגרות מחבר העמים, בני הדור השני לשואה ויתומות מלחמה); ועוסקות בטכנולוגיות זיכרון שונות (דוגמת צילום, ציור, פיסול ומיפוי דיגיטלי). המגוון והעושר שבאסופה מלמד באופן מקורי ומחדש על יחסי הגומלין המתמשכים בין הבניה של זכרונות הגמוניים לצמיחתם של זכרונות נגדיים בחברה הישראלית.
המחקרים באסופה הם פרי סדנת חוקרות שפעלה במשך שנתיים ביוזמת הפורום הפמיניסטי במכללה האקדמית ספיר ובתמיכתה של ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום שוויון מגדרי בוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. החוקרות משתייכות לדורות שונים ולמגוון תחומי מחקר במדעי הרוח, החברה, החינוך והאמנויות.
פרופ’ נעמה שפי היא היסטוריונית החוקרת לאומיות וזיכרון במכללה האקדמית ספיר.
פרופ’ עדנה לומסקי-פדר היא סוציולוגית החוקרת זיכרון ולאומיות באוניברסיטה העברית.

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.