0
0 הצבעות
0

יהודים העם הנבחר

דורון בראונשטיין

 30.00

תקציר

“הגן היהודי”, אשר נכון לכתיבת מסה מחקרית זו, שנת 2019, טרם נחקר, וכולי תקווה שייחקר – לעומקיו – בעתיד לבוא, הוא-הוא אשר “מבודד” את כל היהודים משאר הלא-יהודים בעולמנו, הוא-הוא אשר “מפריד” ו”מבדל” אותם משאר בני האדם הלא-יהודים והוא-הוא, בסופו של דבר, באופן המזוקק ביותר, הדבר שמייחד, שהופך, כל יהודי – ליהודי שהוא: על שלל מרכיביו ואיפיוניו היהודיים, השונים כל כך במהותם – מן הבחינה הגנטית – מאיפיוניהם של כל הלא-יהודים באשר הם.

גן יהודי זה כולל בתוכו הן את הטוב המזוקק אשר קיים ביהודים, הן את הרע המזוקק אשר קיים ביהודים. אם תרצו, הן את החיובי ביותר והן את השלילי ביותר, אשר שניהם – כאחד – טבועים ביהודי מעצם קיומו, מעצם היוולדו, או במילה אחת, המסמלת את כל זה ועוד: מן הבחינה הגנטית.

הגאונות היהודית, היצירתיות היהודית, המעוף היהודי, התעוזה היהודית, מציאת הפתרונות היהודית וההישרדות הקיומית היהודית – הישרדות אשר באה לידי ביטוי משך כל הדורות, כאמור – הינה עקב – בזכות ובגלל – אותו “הגן היהודי” המולד, הטבוע בכל יהודי ויהודייה מעצם היוולדם, בגנום שלהם.

גן זה כמובן נמצא בתוך המוח היהודי: מוח טוב יותר בזכות אותו “גן יהודי” מכל מוח לא-יהודי – ללא יוצא מן הכלל. מוח זה מבסס את היהודים כ”גזע עליון”, או אם תרצו, כ”מוח עליון”, הכולל מתוקף הווייתו את האינטליגנציה היהודית (הגדרה ידועה מזה עידן ועידנים – ואשר מובאת פעמים רבות בקונוטציה חיובית או שלילית).

וזוהי – במאמר מוסגר – הסיבה לשורש האנטישמיות התמידית בעולם כולו, בפרק זמן ספציפי זה או אחר ולמשך כל ההיסטוריה.

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.