0
0 הצבעות
0

כך היא גאולתן של ישראל

יחזקאל קופלד

 32.00

תקציר

הבנת השקפת התחייה של הרב, הבירור שעשה בנוגע לתהליך גאולת ישראל, והסבר שיטתו באופן מסודר מהמסד עד הטפחות – זו מטרת ספר זה. שבו נשתדל בסייעתא דשמיא לראות על מה בנויה שיטת הרב בעניין, להבין את כל המהלך שלה. ומה שאולי חשוב יותר: נשתדל גם להבין את מה שהוא אומר, לא להסתפק בקבלה מתוך אמונת חכמים אלא אף להראות שהדברים הגיוניים ומובנים. כך תיבנה אצל מי שילמד את הדברים הבנה של כל יסודות ההשקפה הציונית דתית, מתוך התורה ומתוך בירור דבר ה’ בעניין. (מתוך ההקדמה)

“בולטת בספרך הבקיאות הגדולה שלך בכתבי מרן הראי”ה קוק זצ”ל, ועל פיה הנך מזכה את עם ישראל במשנה סדורה בתורת הגאולה. ועל כך תבורך מן השמים.״ (הרב חיים דרוקמן)

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.