0
0 הצבעות
0

עונג שבת

הרב יצחק כהן

 0.00

תקציר

בספר נעסוק בזוהר הקדוש עם ביאור מתוק מדבש, מתוך קונטרס עונג שבת.
עונג שבת לגוף ולנשמה יושגו על–ידי מאכלי שבת.
מה זה העונג, איך מתענגים על השבת?
מה הן ההכנות לשבת והאמירה: “לכבוד שבת קודש”?
מה יש במאכלי שבת קודש, איזו קדושה ומה אנחנו מקיימים באכילה הזאת?
מה אוכלים ומתי אוכלים? כיצד אוכלים ולמה אוכלים?
מה יהיה שכרך, חוץ מזה שהתענגת תענוג גופני, אם אתה אוכל מאכלי שבת ומקיים מצוות שלוש סעודות בשבת?
מה הן סגולות מאכלי שבת, שבחם ומעלתם לרפואה ולישועה?
הספר משולב בסיפורי מעשיות ואגדות. כולן ממקור הקודש: מהתלמוד, מהגמרא ומהמדרשים.
ולא נותר אלא לברך את המתענג: שבת שלום ומבורך!
הספר הוא תמלול שיעור תורה בנושא ״עונג שבת״ מאת הרב הגאון יצחק כהן שליט״א, עורך ומגיה ומגיד שיעור ותיק במערכת ״מתוק מדבש״.

קוראים כותבים

אין עדיין חוות דעת.